Шеметна Варна

Правила

Участници и отбори

 • Участник има право да бъде всеки на възраст над 16 години. Участник под 18 години трябва да попълни и предаде декларация от родител.
 • Участието е в отбори от по четирима или трима души.
 • Таксата за правоучастие е 5 лева на участник.
 • Със записването си участниците потвърждават, че са запознати с описаните в настоящия документ правила.

Протичане на състезанието

 1. Състезанието започва на Входа на Морската градина и завършва на предварително решено от организаторите място, което участниците трябва да открият по време на играта.
 2. Състезанието включва преминаване през предварително определен брой пунктове, на всеки един от които участниците трябва да изпълнят дадено задание.
 3. Позволено е на играчите от даден отбор да се делят по време на състезанието.
 4. Забранено е на участниците да пречат на или забавят останалите състезатели.
 5. Забранено е сътрудничеството и споделянето на информация между отборите.
 6. Използването на мобилни устройства е позволено.
 7. Използването на превозни средства е позволено.
 8. Играчите имат право на подсказка от организаторите, ако не могат да се справят с дадено задание. Използването на подсказка е последвано от наказание.
 9. Отбор, отказал се по време на играта, е длъжен да уведоми организаторите.
 10. Организаторите нямат право да съобщават местонахождението на финала, включително на отказал се отбор, преди официалния край на състезанието.
 11. Официалният край на състезанието е 4 часа след даване на старта.

Победители и награда

 • Завършили състезанието отбори са тези, които са минали успешно през всички задания.
 • Отборите победители се излъчват сред завършилите отбори посредством точкова система, която отчита бързината на изпълнение на отделните задания и тази на завършване на цялото състезание.
 • Отборите победители получават награди след края на състезанието.

Общи

 • Организаторите поемат отговорност таксите за правоучастие да бъдат използвани само и единствено за осъществяване на състезанието.
 • Организаторите поемат отговорност да публикуват отчет за използването на събраните парични средства.