Шеметна Варна

Как протича състезанието?

Всички участници се явяват в 09:30 часа в деня на състезанието на Входа на Морската градина (до Колоните), за да потвърдят своята регистрация, да заплатят такса правоучастие и да получат стикери с името на отбора си. Стартът се дава в 10:00 часа.

Всеки отбор получава плик с необходими материали, сред които:

  • правила за провеждане на състезанието,
  • карта с ориентировъчно местоположение на пунктовете на заданията,
  • химикал и бели листи.

Състезанието включва преминаване през предварително определен брой пунктове, на всеки от които участниците изпълняват дадено задание (логическо или физическо, вкл. плуване). Отборите сами преценяват дали да преминават през заданията в пълен състав или да се разделят по време на състезанието (т.е. позволено е отборът да се разделя).

При успешното преoдоляване на заданието на всеки пункт, участниците получават по една част от крайния пъзел. Отборите сами откриват местоположението на финала в хода на състезанието чрез решаването му. Завършили състезанието отбори са тези, които са минали успешно през всички задания и представят вярно решение на крайния пъзел.

Отборите победители се излъчват сред успешно завършилите отбори посредством точкова система, която отчита:

  1. бързината на изпълнение на отделните задания;
  2. ред на финиширане на състезанието.

Отборите победители получават награди след края на състезанието на специално събитие по награждаването.