Шеметна Варна

Често задавани въпроси

Задължително ли е участието в отбори?

Не, но е желателно. Ако се съберете с приятели ще се разбирате по-добре и няма да загубите време в спорове.

Докога мога да се регистрирам?

Регистрация може да бъде направена и в деня на състезанието преди старта.

Изискват ли се документи / удостоверения от участниците?

От всички участници се изисква документ за самоличност при потвърждаване на регистрацията.

От непълнолетните участници се изисква попълнена и подписана от родител/настойник декларация, която можете да изтеглите от ТУК.

Участниците имат ли право на почивка?

Да разбира се. Всеки отбор самостоятелно определя темпото си. Не забравяйте, че това е за сметка на времето ви. Останалите отбори няма да ви чакат.

Разрешено ли е използването на мобилни устройства?

Да, с цел координация между съотборниците.

Разрешено ли е използването на превозни средства (велосипеди, ролери и т.н.), за придвижване между пунктовете?

Да, разрешено е, но не е задължително.

Мога ли да участвам самостоятелно?

Можеш да се регистрираш самостоятелно. В този случай биваш разпределен в произволен отбор.

Задължително ли е участниците да могат да плуват?

Може да има задания, които включват влизане в морето или плуване. Поне един участник от отбора трябва да може да плува.

Разрешено ли е използването на превозни средства (велосипеди, ролери и т.н.) за придвижване между пунктовете?

Да, разрешено е, но не е задължително.

Как ще получа наградата си?

Лично, на церемонията по награждаване след състезанието.

Мога ли да поканя близки и приятели по време на събитието?

Да разбира се, но само на началото и края на събитието. По време на обикалянето нямате право на придружители, които не са от отбора.

Къде е финалът? Как да извикам някого да ме посрещне, когато не знам крайната точка?

Това ще разберете по време на състезанието. Веднага щом научите къде се намира последният пункт, можете да се обадите на близки и приятели.