Шеметна Варна

Какво представляват заданията?

На картата, която всеки отбор получава в началния плик, са отбелязани пуктовете (с приблизителна точност), където се изпълняват заданията. На всеки пункт има плакат с условието на задачата, което е зададено като забавна история в стил тематиката на изданието. Ето няколко примера:пункт „В кухнята на Херцогинята“ (от Шеметна Варна 2017: Страната на чудесата)

След като подминавате лакея Жабок, се озовавате в кухнята на Херцогинята. Хаосът е повсеместен, но поне цялата посуда вече се е изпочупила и няма опасност да бъдете замерени с тиган или тава. Обаче ви чака друга несгода: за да продължите нататък, Херцогинята иска от вас да изядете четири от гозбите на готвачката. Както можете да предположите, готвачката не е от най-надарените в занаята си – но пък е направила цели осем гозби, така че имате избор. Харесайте си четири от осемте и под зоркото око на Херцогинята се нагостете, без да обиждате домакините, оставяйки храна.

За всеки отбор има отделени 8 малки чашки с различки „гозби“, които не са приятни на вкус. Отборът се счита за преминал успешно заданието, когато изяде 4 от гозбите на готвачката.пункт „Таласъмски игри“ (от Шеметна Варна 2015: Открий разковничето)

Таласъмите имат странно чувство за хумор и още по-странни игри. Например да завързват хора и да ги карат да тичат, носейки странни таласъмски приспособления, които са предназначени, но напълно негодни, за захващане на вълшебни топчета. Точно такава игра ще трябва да изиграете и вие, за да минете таласъмското изпитание!

Изпитанието се изпълнява от двама човека от отбора, които отговорниците на заданието завързват един за друг. Дава им се пръчка, на която е поставена капачка от буркан, в която има лимка. Целта на заданието е играчите да преминат успешно по трасе с препядствия, без нито една от лимките да падне. Ако някоя лимка падне, се връщат в началото на трасето. Когато преминат през цялото трасе, заданието се счита за изпълнено успешно и отборът получава парче от крайния пъзел.пункт „Водорасло“ (от Шеметна Варна 2016: Три морета)

За целта на това задание се поставете на мястото на двамина корабокрушенци. Стъпвате на брега, издърпвате дъската, служила ви за сал, и от радост, че сте се спасили, целувате без да искате някое и друго изхвърлено на плажа водорасло.

Не минава много време и вече сте на път да се скарате – оказва се, че на този бряг няма питейна вода! С импровизирания си сал сте спасили един десетлитров съд с вода; освен това имате още два съда – един от три литра и един от седем литра – които сте спасили, но в суматохата сте забравили да напълните от корабните цистерни. Вашето задание е да предотвратите смъртоносната кавга за вода като разделите тези десет литра точно на две, използвайки само съдовете, с които разполагате.

Отговорниците дават на отбора бутилки от 3л, 7л и 10л. Тази от 10л е пълна с вода. Чрез преливане на водата от съд в съд, играчите трябва да я разделят на 2 части от 5 литра. Заданието се счита за изпълнено, когато водата е разделена поравно.пункт „Обществото на мъртвите поети“ (от Шеметна Варна 2014: Влез във филма)

Кой не е чувал за Сафо? А чували ли сте за сафическата строфа? Тя се състои от четири стиха с особена структура. За да я разберете най-лесно, вижте следната схема, в която ударените срички (кòтка, душà) са отбелязани със звездичка *, а неударените срички с тиренце – :

* – * – * – – * – * –
* – * – * – – * – * –
* – * – * – – * – * –
* – – * –


Забелязвате, че първите три стиха са с еднаква структура и съдържат по 11 срички, а последният е по-къс и съдържа само пет. Напишете стихотворение от поне две сафически строфи (четиристишия) за Шеметна Варна!

Нека вси участници хванат бодро
молив с твърд графит и напишат двойка
пълни с плам сафически строфи в чест на
Шеметна Варна!

Целта на заданието е да се напише стихотворение, което отговаря на структурата, описана по-горе. Ето стихотворенията, сътворени през 2014!Местоположение на пунктовете

Пунктовете са пръснати из Морската градина, плажната ивица и централната част на града. Имайте предвид, че тяхното местоположение е приблизително! Откриването на пункта също е част от играта.Морски задания

Вероятно е да има задание, което изисква влизане в морето, затова ви съветваме да има поне един или даже двама от отбора, подготвени за мокрене.Колко души от отбор могат да направят дадено задание?

Някои от заданията могат да бъдат изпълнени от част от отбора, докато за други е нужно целият отбор да присъства. Отборите сами определят стратегията си при обхождане на пунктовете - дали да се разделят или да останат заедно. Кои задания са отборни става ясно на пункта.